Travel

Veelgestelde vragen over reizen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, I&W en VWS

Jaarlijks ontvang ik een uitnodiging voor het Nieuwjaarsontbijt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de aftrap van het reisseizoen en de Vakantiebeurs. Traditiegetrouw in Sociëteit De Witte in Den Haag, onder leiding van de minister van Buitenlandse Zaken (op dit moment Stef Blok), waar onder andere consulaire data van Nederlandse reizigers wordt gedeeld. Sinds COVID-19 is alles in de reiswereld anders en gooit corona roet in alle reisplannen en avonturen. Toch was er dit jaar een virtuele variant van het ontbijt en werden enkele vragen over reizen en de pandemie beantwoord, maar bleef ik toch met vragen achter. Op mijn buitenlandse locatie, Kenia, door Nederland gekenmerkt als ‘oranje’ risicogebied. Dat terwijl er dagelijks nog geen 1000 nieuwe gevallen in heel Kenia werden vastgesteld… Vandaag werd het negatief reisadvies wederom verlengd tot minimaal 15 april. Hoogste tijd om ze dus wat kritische vragen voor te leggen, waarbij al snel het antwoord volgde dat niet alle zaken via het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden geregeld, ook al voelt het soms voor de burger als logisch.

Antwoorden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Q. De geluiden zijn er dat Nederland niet mee wil werken aan een vaccinpaspoort, betekent dit dan dat Nederlanders straks met hun normaal gesproken o zo fijne Nederlandse paspoort geweigerd kunnen worden?
Ieder land is verantwoordelijk voor zijn eigen regels rond inreizen. We kunnen geen voorspellingen doen over toekomstige inreisbeperkingen van andere landen. Wel vinden er tussen EU-lidstaten, waaronder Nederland, gesprekken plaats over gezamenlijke gebruik van vaccinatie-certificaten. Hiervoor geldt dat het kabinet het gebruik van deze certificaten voor medische doeleinden kan steunen. Ten aanzien van een mogelijk breder gebruik hiervan (zoals voor reizen) zal het kabinet nog een standpunt bepalen.

Q. waarom kan het reisadvies niet worden aangepast naar de covid toestanden per land als Nederland een groter risico heeft, zoals nu? Kenia heeft nauwelijks gevallen, is oranje, maar heeft negatief reisadvies, ook voordat reizen werd afgeraden.
Op dit moment adviseert het Nederlandse kabinet zeer dringend om niet naar het buitenland te reizen, tenzij de reis strikt noodzakelijk is. De reden hiervoor is de ernst van de huidige situatie rond het coronavirus en omdat reizen een risico is voor de verspreiding van het virus. Ook is reizen een risico voor de reiziger zelf, omdat landen plotseling maatregelen kunnen nemen die binnenkomst en/of vertrek moeilijk of zelfs onmogelijk maken.
Wanneer dit generieke advies van de Nederlandse overheid vervalt, zal de situatie in een land weer leidend zijn voor de kleurcode. Voor wat betreft de COVID-situatie in Kenia adviseert het RIVM hierover aan het ministerie Buitenlandse Zaken. Het RIVM beoordeelt per land of de coronasituatie er onder controle is.

[Red.] Kijk, dit gaat dus via het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken doet zelf geen onderzoek. Weer wat geleerd en kritisch geweest op de verkeerde partij 😉

Q. vitamine D lijkt een grote impact te hebben op covid; het zou kunnen bijdragen in het niveau ziek worden (zie het antwoord van VWS hierover), waarom wordt reizen naar een eigen tweede huis bijv. nog afgeraden, zeker als dit niet voor 1 week is, maar voor langere overbruggingsperiode?
Feit is dat er nu veel mensen ernstig ziek worden van het coronavirus. Ook als je zelf niet ziek wordt of alleen milde klachten krijgt, kun je het virus toch doorgeven. Om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen en de zorg te ontlasten zijn ingrijpende maatregelen nodig. Een van die maatregelen die het kabinet heeft genomen is het advies om niet naar het buitenland te reizen, om te voorkomen dat het virus via reizigers een lift krijgt.

Q. pakketreizen worden aangemoedigd straks, maar hoe zit het met individuele reizigers die bijv. Naar hun tweede huis reizen of voor werk in het buitenland moeten zijn?
Het reisadvies geldt voor iedereen, pakketreis of individueel. Er wordt geen onderscheid gemaakt.

Q. Hoe zit het met quarantaine plicht als je uit een laag risicoland komt en 4u voor de vlucht nog getest bent?
Als je naar Nederland reist vanuit een laag-risicoland hoef je niet in quarantaine. In het reisadvies vind je per land of de quarantainemaatregel van toepassing is bij terugkeer in Nederland. De gehele lijst met veilige landen, waarvoor bij reizigers quarantaine bij terugkomst niet nodig is, vind je hier.

Q. Is er een platform waar alle nieuwe regels eenvoudig te vinden zijn? Nu is het een wirwar van airline tot vliegveld tot overheid
Alle Nederlandse maatregelen zijn te vinden op Rijksoverheid.nl. Als internationaal reiziger heb je natuurlijk ook te maken met maatregelen van andere landen en vervoerders. Dat maakt het helaas complex. Als Nederlandse overheid hebben we geen zeggenschap over de communicatie van andere overheden of vervoersmaatschappijen. Ons advies is, als je toch moet reizen, je goed te informeren via het reisadvies over maatregelen en bij twijfel te bellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is altijd bereikbaar op 0031247247247. Bij vragen over maatregelen van andere landen is ons advies contact op te nemen met de ambassade van dat land.

Antwoorden van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

Q. Waarom is op Schiphol pas zo laat een testverplichting gekomen?
De grondslag om van alle reizigers (derdelanders en EU-ingezetenen) een negatieve testverklaring voor aankomst te kunnen eisen voor vertrek was een ingewikkelde, ook juridisch. In januari heeft het OMT geadviseerd, naast de PCR-test, ook een sneltestverplichting van maximaal 4 uur voor boarden verplicht te stellen. Deze verplichting is per 23 januari jl. ingeregeld.

[Red.]UPDATE: omdat de haalbaarheid van de 4 uur voor boarden erg lastig bleef, is deze dubbele test verplichting per 23 februari aangepast. He, zo vervelend dat ik hierom ‘vast’ zat in Kenia 😉
 
Q. Waarom werd er op Schiphol niet meteen een temperatuurcontrole etc. aangeboden in maart? 
Het kabinet vertrouwt op de deskundigheid van het RIVM. Het RIVM heeft op verzoek van het kabinet op de protocollen van de Nederlandse luchtvaartsector geadviseerd. Deze zijn opgesteld op basis van de internationale richtlijnen van ICAO en EASA. Zowel het RIVM als ook EASA adviseren niet het gebruik van temperatuurcontroles. Die kunnen namelijk zorgen voor een schijnveiligheid en bovendien is koorts eenvoudig te onderdrukken met medicijnen.

[Red.]: Er wordt helaas niet gerept over de factor bewustwording en de psychische effecten van al die zichtbare tussentijdse controles. Iets waar vooral landen met meer epidemie ervaring sterk in geloven, want je bent je veel meer bewust van het feit dat er iets aan de hand is. Die ervaring heb ik zelf ook afgelopen zomer en bij terugkomst uit Kenia gehad bij bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes.
 
Q. Waarom kan een airline als KLM niet zelf (snel)testen aanbieden, om de chaos van afgelopen weken te voorkomen?
KLM heeft aangegeven dat het na de invoering van de sneltestverplichting moeilijk of niet direct mogelijk was sneltestfaciliteiten op te zetten op al hun bestemmingen in het buitenland. Dit komt ook doordat KLM afhankelijk was van lokale wet- en regelgeving en niet overal zelf de faciliteiten mocht opzetten. Inmiddels zijn op een groot deel van de bestemmingen sneltesten beschikbaar. Er vinden op dit moment gesprekken met KLM en de buitenlandse autoriteiten plaats om dit ook voor de andere bestemmingen mogelijk te maken.
 
Q. Is er het plan om op korte termijn sneltesten beschikbaar te maken voor de reisbranche bij vertrek met vliegtuig, trein etc.?
Sommigen landen of vliegtuigmaatschappijen vragen om een negatieve coronatestuitslag voor vertrek vanuit Nederland. Bijvoorbeeld voor reizen naar Caribisch Nederland. Reizigers worden geadviseerd in of nabij de woonplaats een (commerciële) PCR-test te doen en/of in de buurt van Schiphol een commerciële sneltest te doen. Voor reizigers die geen sneltest konden laten afnemen voor aankomst op Schiphol, is er op de luchthaven een mogelijkheid tot sneltesten. Om teleurstelling te voorkomen raadt Schiphol aan zoveel als mogelijk met een negatief testresultaat naar de luchthaven te komen.     

Q. Waarom wijkt de Nederlandse maximum testduur af van die van alle andere Europese landen? (PCR test moet maximaal 72u voor vertrek zijn, overige 96u)
In veel andere landen wordt ook de termijn van 72 uur gebruikt, soms voor vertrek en soms voor aankomst. We wijken hierbij dus niet af van de andere landen. We volgen hier een OMT-advies. Het OMT adviseerde een 48 uur oude testuitslag, wij zijn gegaan voor een 72 uur oude test. Aanvullend hierop het Nederlandse beleid:
 
Test maximaal 72 uur oud
De tijd tussen het moment van afname van de test en de aankomst in Nederland, mag maximaal 72 uur zijn. De testuitslag moet wel bekend zijn voordat u naar Nederland vertrekt. 
Heeft u buiten uw schuld om vertraging? Dan mag de testafname maximaal 96 uur oud zijn bij aankomst in Nederland. U krijgt dus 24 uur extra. U moet dan wel kunnen bewijzen dat de negatieve testuitslag is verlopen door vertraging buiten uw schuld om. 
Test maximaal 120 uur oud door extreem winterweer
Vanwege het extreme winterweer zijn veel vluchten verplaatst. Voor passagiers van wie de vlucht naar dinsdag 9 februari is verzet, geldt 2 keer 24 uur extra. De testuitslag mag dus maximaal 120 uur oud zijn bij aankomst in Nederland.

 
Q. Neemt de politiek sneltesten die particulier verkrijgbaar zijn serieus? Dus als ik op reis ben geweest en mijzelf daarmee dagelijks zou testen, ontkom ik dan quarantaine plicht etc.?
Tussendoor testen met een sneltest tijdens je verblijf in het buitenland ontslaat je nooit van de quarantaineverplichting. Je mag alleen naar NL reizen met een negatieve testuitslag, bij aankomst in Nederland ga je 10 dagen in quarantaine. Op dag 5 van je quarantaine kun je je laten testen bij de GGD. Is de uitslag negatief, dan kun je daarna uit quarantaine.
 

Antwoorden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 
Q. Vitamine D lijkt een grote impact te hebben op COVID; het zou kunnen bijdragen in het niveau ziek worden.
Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar corona en verschillende behandelingen.
Om dat scherp te volgen heeft de minister van VWS een onafhankelijk Adviespanel Innovatieve Behandelingen ingesteld dat adviseert over kansrijke, innovatieve behandelingen. Het panel is ook gevraagd om te adviseren over behandelingen met vitamine D. Er lopen op dit moment diverse internationale onderzoeken, waar het adviespanel nog niet op vooruit kan lopen. Wel is het zo dat het aanvullen van een aangetoond gebrek aan een bepaalde vitamine altijd een goed idee is. Specifiek over vitamine D is al bekend dat dit inderdaad (onder andere) van belang is voor een goede werking van het immuunsysteem. Als je eet volgens de Schijf van Vijf en elke dag 15-30 minuten buiten bent, krijgen veel mensen voldoende vitamine D binnen.

 
Q. Kunnen test- en vaccingegevens straks gekoppeld worden aan een PCR? Antwoord VWS volgt
Q. Wordt een vaccinatie uit het buitenland net zo geregistreerd in NL? (Dus stel dat ik naar Dubai zou vliegen omdat ze daar emirates passagiers op den duur zouden vaccineren?) Antwoord VWS volgt

Deze Q & A is in eerste instantie beantwoord door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die hier vrijwillig aan mee werkten. Zij hebben de vragen die ze zelf niet konden beantwoorden doorgezet naar de betreffende ministeries. De insteek van dit artikel is puur informatief en het beantwoorden van mijn eigen nieuwsgierigheid.

Sabine de Witte